Obsah

Aktuální informace

Plán činnosti v týdnu 16. - 20. května 2022

Pokračování v údržbě zeleně, sečení a ruční dosékání

Odvoz smetků po zimní údržbě

Úklid košů, umytí plastových částí odpadkových košů

Oprava chodníku mezi ulicemi Úvoz a Pod Zahrádkami

Asistence při čištění kanalizačních vpustí

Servis sekačky SCAG 

Zalévání nově vysazených stromů

Vysávaní smetků,  úklid v okolí kuželny a bikeparku

 

Plán činnosti v týdnu 9. - 13. května 2022

Výměna kontejnerů na BIO odpad

Oprava fasády na budově sklárny

Sečení trávy v Husově čtvrti včetně areálu mateřské školy

Sečení trávy v sídlišti Kamínky

Sečení trávy na Palackého a Komenského náměstí

Sečení trávy na Zbýšovské a přilehlém okolí

Vysypání odpadkových košů

Použití plošiny při restaurování sochy Živěny na kašně

Odstrojení velikonoční výzdoby platanu

Stěhování materiálu z tělocvičny

 

Plán činnosti v týdnu 2. - 5. května 2022

Sekání trávy: na hřbitově,  v okolí základní školy,  v oblasti sídliště Kamínky, v okolí schodů na náměstí. V závěru týdne možná i v Husově čtvrti.

Sekání komplikovaných míst s velkým převýšením na Trojici speciální svahovou sekačkou (dodavatelsky).

Likvidace plevelů na komunikacích.

Příprava čestných hrobových míst na 8. 5., výsadba květin v mísách ...

Odstranění úvazů u stromů v ulicích Lipová, Janáčkova a u hřiště Kamínky.

Demontáž paravanů, stěhování věcí z tělocvičny.

Odvoz odpadu z SSO.

Vysypání odpadkových košů. Plošný úklid veřejných prostranství na náměstí Palackého, na Kamínkách a v Husově čtvrti.