Obsah

Aktuální informace

Plán činnosti v týdnu 26. 9. - 30. 9. 2022

Dokončení dlažby na hřbitově

Sečení trávy v okolí základní školy, na sídlišti Kamínky a v ulicích Máchova a Dobrovského

Úklid + vysypání košů, úklid hřbitova

Opravy mechanizace

 

Plán činnosti v týdnu 19. 9. - 23. 9. 2022

Výkop poslední části cest na hřbitově

Úprava zeleně sídliště Kamínky

Úprava vstupu do otevřené dílny

Oprava VO na ulici Kaštanová, oprava nefunkčních lamp VO

Úklid hřbitova

Úklid města, kójí na odpad, vysapání odpadkových košů

Příprava voleb

Oprava lokálních výtluk Pod Zahrádkami

 

Plán činnosti v týdnu 12. 9. - 16. 9. 2022

Hřbitov - navážení podkladních vrstev na cesty

Sekání trávy, panelka, 

Vysávání - dle počasí, úklid, koše

Odvoz DZ Rozsocháč

Výměna nových konví na hřbitově

Oprava VO Rozvaděč Mýto

STK plošina

 

Plán činnosti v týdnu 5. 9. - 9. 9. 2022

Hřbitov - navážení podkladních vrstev na cesty, v pátek - přepojení výtokových stojanů (pozor bude zastavena voda)

Opravy mechanizace: Ladog, Ekholm, Man

Odvoz rákosu a vysekaného náletu - bikepark

Zametání, úklid, koše

Sekání trávy -Zbýšovská a okolí

Příprava na instalaci sušáků, Husova čtvrť 

 

Plán činnosti v týdnu 29. 8. - 2. 9. 2022

Příprava areálů MŠ na zahájení školního roku, úklid okolí školy

Sekání trávy v oblasti za kolejemi

Výměna písku v pískovištích

Ořez dřevin v zahradách MŠ

Čištění a napouštění jezírka

Asistence u kácení máje, převoz máje na zámek, doprava mobiliáře ...

Ruční metení komunikace Na Vyhlídce

Vysypávání košů, úklid města

Práce na stavbě cest na hřbitově

 

Plán činnosti v týdnu 22. - 26. 8. 2022

Sekání trávy v areálech MŠ, příprava na zahájení školního roku

Demontáž vedení rozhlasu po drátě

Stavba cest na hřbitově

Úklid košů, úklid města

Úprava zeleně

 

Plán činnosti v týdnu 15. - 19. 8. 2022

Stavba cest na hřbitově

Úklid košů, úklid města

Vytrhání plevele v trvalkových záhonech

Čištění chodníku v ulici Nádražní a Zastávecká

 

Plán činnosti v týdnu 8. - 12. 8. 2022

Zálivka, úklid, koše

Vysávání v oblasti Husova čtvrť

Příprava instalace nátokových stojanů na hřbitově

Oprava podlahy v kontejnerovém stání na ul. Kollárova

Sekání trávy v MŠ Smetanova a v okolí

 

Plán činnosti v týdnu 1. - 5. 8. 2022

Nátěr odpočívek - dle počasí

Instalace mobiliáře klidových zón

Zálivka, úklid, koše

Vysávání v centru města

Čištění kanálků - Brněnská

Výroba sedáků na klepače

Stavba spojovacího chodníku za velkým hřištěm na Kamínkách

Nátěr zábradlí schody

Přesun kontejnerů Kamínky

 

Plán činnosti v týdnu 25. - 29. 7. 2022

Instalace štěrkového podkladu u zastavení NS

Dláždění klidových zón v Husově čtvrti

Úklid, koše, zálivka

 

Plán činnosti v týdnu 18. - 22. 7. 2022

Výkop pro dvě klidové zóny v sídlišti Husova čtvrť

Čištění kanálků a korýtek na Palackého náměstí

Sekání trávy v oblasti za kolejemi

Chemický postřik plevele na zpevněných plochách

Úklid hřbitova

Výkop pro spojovací chodníček u velkého hřiště na Kamínkách

Úprava terénu u instalovaného mobiliáře naučné stezky. odvoz materiálu

Plení plevele na záhonech a travnatých plochách na spodní části Palackého náměstí 

Oprava herního prvku u Rákosníčkova hřiště

Úklid kójí na separovaný odpad

 

Plán činnosti v týdnu 11. - 15. 7. 2022

Sekání trávy, Nábřeží, Kamínky, část Rosic za tratí

Příprava základů pro umístění mobiliáře naučné stezky

Vysypávání košů , úklid

Úklid hřbitova

Čištění korýtek a žlabů na náměstí 

Čištění kanalizačních vpustí v oblasti za tratí a na Nábřeží

 

Plán činnosti v týdnu 4 - 8. 7. 2022

Úklid města, vysypání košů

Příprava na stavbu mobiliáře naučné stezky

V tomto týdnu bude většina zaměstnanců Rosických TS vybírat dovolenou

V úterý a ve středu budou státní stvátky a bude tedy uzavřen i sběrný dvůr. 

 

Plán činnosti v týdnu 27. 6 - 1. 7. 2022

Zálivka nově vysázených stromů – cesta k Ostrovačicím, Cukrovar rekultivovaná skládka ....

Čištění kmenů lip na náměstí

Sečení Komenského nám., Kpt.  Jaroše

Prořezávání větví – ul. Kollárova

Dláždění posezení Husova čtvrť

Úklid košů, vysávání odpadků

Sečení cest v Oboře a cesty od nádraží kolem památné hrušky

Sečení podél asfaltových polních cest 

Příprava na stavbu mobilíáře NS, likvidace původního mostku přes potok

Zametání naplavených smetků po přívalovém dešti (Zbýšovská, Trávníky, Kamínky, rosické schody, Kostelní ....) 

 

Plán činnosti v týdnu 20. - 24. června 2022

Sečení trávy – Husova čtvrť, mateřské školy, Kostelní, Kostelní zahrada, psí louka Tetčická, eurocesty, Cukrovar

Výkop, betonáž a pokládka dlažby Husova Čtvrť

Úklid náměstí, vysávání

Postřik plevele na chodnících

Vytrhávání plevele, úklid – hřiště Mochomůrka

Oprava obrub v ulici Pod Oborou

 

 

Plán činnosti v týdnu 13. - 17. června 2022

Úklid po víkendové akci - Rosická pouť

Demontáž a stavba podia na nádvoří

Příprava a stavba zpevněných ploch pro klidové zóny v Husově čtvrti

Sečení trávy v oblastech Kamínky, Kostelní, školní zahrada a okolí, okolí zimního stadionu...

Úklid města, koše

Sekání náletu kolem výsadby na turistické trase

 

 

Plán činnosti v týdnu 6. - 10. června 2022

Sečení trávy – Komenského nám., Trávníky, MŠ Smetanova, Palackého nám., hlavní schody, Na Štěpnici, Pod Ploty, k památné Hrušni až do Rosic přes Oboru

Úklid města – náměstí, Kamínky, Husova čtvrť

Rozvoz laviček a stolů – klidové zóny Husova čtvrť

Příprava pouti – stavba podia, rozvoz kontejnerů

 

 

Plán činnosti v týdnu 30. května - 3. června 2022

Údržba zeleně na Trojici

Vysypávání košů

Údržba lip na hřbitově - odstranění výmladků

Zálivka mobiliární zeleně, lip na náměstí

 

 

Plán činnosti v týdnu 23. - 27. května 2022

Mimořádný úklid hřbitova, označení volných hrobových míst

Pokračování v údržbě zeleně, sečení a ruční dosékání

Zálivka nově vysázených stromů

Čištění kanalizačních vpustí

Pokračování v údržbě zeleně, sečení v Husově čtvrti

Vysávání náměstí, úklid košů

 

Plán činnosti v týdnu 16. - 20. května 2022

Pokračování v údržbě zeleně, sečení a ruční dosékání

Odvoz smetků po zimní údržbě

Úklid košů, umytí plastových částí odpadkových košů

Oprava chodníku mezi ulicemi Úvoz a Pod Zahrádkami

Asistence při čištění kanalizačních vpustí

Servis sekačky SCAG 

Zalévání nově vysazených stromů

Vysávaní smetků,  úklid v okolí kuželny a bikeparku

 

Plán činnosti v týdnu 9. - 13. května 2022

Výměna kontejnerů na BIO odpad

Oprava fasády na budově sklárny

Sečení trávy v Husově čtvrti včetně areálu mateřské školy

Sečení trávy v sídlišti Kamínky

Sečení trávy na Palackého a Komenského náměstí

Sečení trávy na Zbýšovské a přilehlém okolí

Vysypání odpadkových košů

Použití plošiny při restaurování sochy Živěny na kašně

Odstrojení velikonoční výzdoby platanu

Stěhování materiálu z tělocvičny

 

Plán činnosti v týdnu 2. - 5. května 2022

Sekání trávy: na hřbitově,  v okolí základní školy,  v oblasti sídliště Kamínky, v okolí schodů na náměstí. V závěru týdne možná i v Husově čtvrti.

Sekání komplikovaných míst s velkým převýšením na Trojici speciální svahovou sekačkou (dodavatelsky).

Likvidace plevelů na komunikacích.

Příprava čestných hrobových míst na 8. 5., výsadba květin v mísách ...

Odstranění úvazů u stromů v ulicích Lipová, Janáčkova a u hřiště Kamínky.

Demontáž paravanů, stěhování věcí z tělocvičny.

Odvoz odpadu z SSO.

Vysypání odpadkových košů. Plošný úklid veřejných prostranství na náměstí Palackého, na Kamínkách a v Husově čtvrti.