Obsah

Aktuální informace

Plán činnosti v týdnu 5. 6. - 9. 6. 2023

Úklid po pouti, demontáž podia

Oprava podkladu pod zahradní domek v MŠ Smetanova

Instalace herních prvků na hřišti Brněnská

Čištění korýtek v Husově čtvrti

Sekání trávy podél cyklostezky a naučné stezky do Ostrovačic

Sekání trávy v areálu bývalé ATS

 

Plán činnosti v týdnu 29. 5. - 6. 2. 2023

Příprava na pouť - kontejnery na odpad

Sekání Trojice komplet

Převoz a stavba pódia na víkendový festival

Úklid hřbitova, vysypání košů, úklid kójí na odpad

Sekání trávy na veřejných plochách

 

Plán činnosti v týdnu 22. 5. - 26. 5. 2023

Sekání trávy v dalších lokalitách města

Instalace VO

Úklid hřbitova, vysypání košů 

Sekání Trojice v nedostupných místech

Úprava dětských hřišť

 

Plán činnosti v týdnu 15. 5. - 19. 5. 2023

Úklid, sběr odpadků kolem ZŠ,  výroba mobiliáře, oprava cedule alej života

Výroba držáku na solární světlo před hřbitov

Úprava stojanů na hřbitově

Sečení trávy: školky, Husova čtvrť, Komenského náměstí ...

Postřik plevele

 

Plán činnosti v týdnu 9. 5. - 12. 5. 2023

Sečení trávy:

Kamínky MŠ, Tyršova, Mrštíkova, Malackova, Sportovní, Janáčkova, Franzova, Kollárova U Sýpky, 

Kamínky, Tetčická, Husova čtvrť

Úklid hřbitova,

Oprava VO

Postřik plevele

Odvoz nadbytečných nádob na BIO za stanovišť v Husově čtvrti

Odvoz dopravního hřiště

 

Plán činnosti v týdnu 2. 5. - 5. 5. 2023

Sečení trávy: náměstí, Zbýšovská, 

Úklid hřbitova, úprava čestných hrobových míst

Oprava DZ

Postřik plevele

 

Plán činnosti v týdnu 24. 4. - 28. 4. 2023

Sečení trávy: Kamínky, Tetčická, Jiráskova, B. Němcové, Máchova

Úklid hřbitova, likvidace břečťanu, čištění okapů

Oprava, údržba DZ

Osazení patek ke kontejnerům Mýto

Postřik plevele

Oprava chodníku ul. Pod Trojicí

Úklid veřejných prostranství

Vysypání košů

 

Plán činnosti v týdnu 17. 4. - 21. 4. 2023

Odstranění zborceného plotu mezi koupalištěm a FC Slovan

Přistavení kontejnerů na úklid u splavu na Bobravě

Příprava na víkendovou brigádu na bikeparku

Oprava kanalizační vpusti v Husově čtvrti

Oprava propadlého chodníku na ulici Alšova

Oprava opěrné zdi pod ulicí Úvoz - betonové zhlaví

Vyřezání náletů kolem komunikace v Okrouhlíku

Doplnění prvků na dětských hřištích

Úklid hřbitova

Příprava techniky na sečení trávníků

Oprava VO

 

Plán činnosti v týdnu 10. 4. - 14. 4. 2023

Ruční zamentání chodníků

Úklid veřejných prostranství

Vysypání košů

Oprava schodu u základní školy

Čistění ucpaných kanalizačních vpustí

Oprava techniky

 

Plán činnosti v týdnu 3. 4. - 6. 4. 2023

Likvidace a odvoz břečťanu ze hřbitovní zdi

Úklid hřbitova včetně rozptylové loučky

Úprava čestných hrobových míst 

Instalace věšáků na konve 

Zprovoznění napouštěcích stojanů, puštění vody

Demontáž pódia po Velikonočním kumštování

Likvidace černých skládek s bioodpadem

Strojní zamentání chodníků

Úklid prostranství u ZS a na sídlišti Kamínky

Vysypání košů

 

Plán činnosti v týdnu 27. 3. - 31. 3. 2023

Zametání parkovišť na Komenského náměstí a na Kamínkách

Strojní zametání nesouvislých ploch mimo uliční trasy

Ruční zametání schodišť a chodníků (spojovací trasy, průchody, vjezdy ...) 

Úklid a odvoz odpadků po víkendové akci Ukliďme Rosice

Úklid košů, 

30. 3.  zdobení platanu na náměstí kraslicemi

 

Harmonogram zametání inertního posypu  v období od 20. 3. - 24. 3. 2023

Pondělí

Ulice Dobrovského, Máchova, Elišky Krásnohorské, Hybešova, Dělnická, Sportovní – vše dle značek blokového čištění

Úterý

Palackého náměstí, Žerotínovo náměstí-chodníky +parkovací místa, ulice Pod Valy - vše dle značek blokového čištění

Středa

Ulice Zámečnická, Lipová+parkoviště před domy 1331-1332, velké parkoviště Kamínky - vše dle značek blokového čištění

Čtvrtek

Parkoviště Kamínky, parkovací místa Kaštanová – vše dle značek blokového čištění

Pátek

Ulice Sklářská, Pod Trojicí, Na Štěpnici

V následujícím týdnu bude probíhat úklid schodů a zbývajících chodníků.

Dále bude probíhat ruční úklid hřbitova a oprava lávky přes potok Bílá Voda.

 

Harmonogram zametání inertního posypu  v období od 13. 3. - 17. 3. 2023

Pondělí

-  ulice Tyršova kpt. Jaroše, Palackého náměstí, Žerotínovo náměstí, Zámecká, Kostelní, Úvoz, Pod Zahrádkami

-  ulice Janáčkova

Úterý

-  ulice Kollárova, U Sýpky, Zámečnická, Příkrá, Franzova, Kamínky – parkoviště, Kaštanová, Slunečná, Větrná

-  ulice Mrštíkova, Fugnerova, Bezručova

Středa

-  ulice Borová, Lípová, Javorová, Trnková, Na Vyhlídce

-  ulice Dělnická, Příční, Hybešova

Čtvrtek

-  ulice Zbýšovská, Lesní, Pod Oborou, Čechova, Dr. Živanského, Pod Strání, V Cihelně, Pod Trojicí

-  ulice Havířská, Sportovní, Tyršova, parkoviště u Cristalu

Pátek

-  ulice Jiráskova, Alšova, Smetanova, B. Němcové, Máchova, Dobrovského

 - ulice Vaňurova, Macháčkova, Kolesova           

 

Plán činnosti v týdnu 6. 3. - 10. 3. 2023

Trojice, cesta na Kratochvilku - štěpkování vyřezaných náletových dřevin

Ruční zametání po zimní údržbě v Husově čtvrti

Rizikové kácení dřevin v Husově čtvrti, úklid a štěpkování 

Instalace zábran Brusy

Montáž repasovanéého zametacího zařízení

Strojní zametání v části Husovy čtvrti

Úklid košů

Vysávání odpadků

Likvidace černé skládky

Sekání rákosu u bikeparku a na cestě za koupalištěm

 

Plán činnosti v týdnu 27. 2. - 3. 3. 2023

Mytí autobusových zastávek

Dokončení oprav a nátěru laviček

Oprava Rákosníčkova hřiště

Oprava a montáž hracího prvku na hřišti za kuželnou

Úklid kójí na tříděný odpad

Přestavba mechanizace ze zimní na letní výbavu

Úklid košů

Vysávání odpadků

Rozvoz stravy  MŠ (náhrada za poškozené auto školní vývařovny)

Aktualizace webu

 

Plán činnosti v týdnu 20. 2. - 24. 2. 2023

Úklid košů, vysávání drobných odpadků el.  vysavačem

Úklid kójí na separovaný odpad

Úklid hřbitova

Oprava plotu Rákosníčkovo hřiště

Oprava laviček v autobusových čekárnách na Trávníkách

Oprava mobiliáře na hřišti u Kuželny

Čištění dopravních značek

 

Plán činnosti v týdnu 13. 2. - 17. 2. 2023

Úklid košů, vysávání drobných odpadků el.  vysavačem

(náměstí, okolí ZS, Kamínky, Tetčická, Husova čtvrť)

Úklid kójí na separovaný odpad

Úklid hřbitova

Stříhání, zmlazení živého plotu na Husově

Dokončení opravy laviček, očištění + nátěry

 

Plán činnosti v týdnu 6. 1. - 10. 2. 2023

Úklid košů

Úklid kójí na separovaný odpad

Odvoz a štěpkování vánočních stromků

Úprava svahů s náletem na ulici Cukrovar

Prořez náletových dřevin na ulici na Mýtě

Likvidace černé skládky 

Školení pracovníků BOZP

 

Plán činnosti v týdnu 30. 1. - 3. 2. 2023

Ranní pohotovost

Úklid košů

Úklid kójí na separovaný odpad

Odvoz a štěpkování vánočních stromků

Úklid hřbitova 

 

Plán činnosti v týdnu 23. 1. - 27. 1. 2023

Úklid košů

Úklid kójí na separovaný odpad

Odvoz a štěpkování vánočních stromků

Demontáž poškozeného DZ

 

Plán činnosti v týdnu 16. 1. - 20. 1. 2023

Úklid košů

Úklid kójí na separovaný odpad

Odvoz a štěpkování vánočních stromků

Repase + nátěr laviček

Montáž infotabulí na hřbitově

Údržba zeleně na ulici Cukrovar

 

Plán činnosti v týdnu 9. 1. - 13. 1. 2023

Úklid košů

Úklid kójí na separovaný odpad

Odvoz a štěpkování vánočních stromků

Demontáž vánoční výzdoby

Repase + nátěr laviček z náměstí

 

Plán činnosti v týdnu 2. 1. - 6. 1. 2023

Úklid košů

Úklid kójí na separovaný odpad

Oprava polní cesty Nivky - Obora

Demontáž poškozené branky hřiště Mochomůrka

Repase + nátěr laviček z náměstí

 

Plán činnosti v týdnu 19. 12. - 23. 12. 2022

Úklid košů

Úklid kójí na separovaný odpad

Zimní údržba, ranní pohotovost

Havarijní oprava vozidla multicar

Výměna poškozených kontejnerů na separovaný odpad

 

Plán činnosti v týdnu 12. 12. - 16. 12. 2022

Úklid košů

Úklid kójí na separovaný odpad

Zimní údržba, ranní pohotovost

Instalace vánoční výzdoby na 1/23

Oprava mechanizace - MAN

Demontáž a postupná oprava laviček z Palackého náměstí

 

Plán činnosti v týdnu 5. 12. - 9. 12. 2022

Úklid košů

Úklid autobusových zastávek

Úklid kójí na separovaný odpad

Zimní údržba, ranní pohotovost

Oprava tarasu na křižovatce ulic Úvoz a Tetčická

Údržba malé mechanizace, výměna olejů

Zprovoznění vánočního VO na náměstí

 

Plán činnosti v týdnu 28. 11. - 2. 12. 2022

Vysypávání košů, úklid elektrickým vysavačem

Úklid kontejerových stání, 

Příprava mechanizace na zimí údržbu

Oprava základu hodin na Palackého nám.

Přistavení kontejnerů - výsadba habrů u kuželny

Likvidace černé skládky - cesta na Kratochvilku

Výměna poškozených kontejnerů na separovaný odpad

 

Plán činnosti v týdnu 21. 11. - 25. 11. 2022

Výzdoba vánočních stromů, stavba Betléma pod platanem

Vysypávání košů, úklid elektrickým vysavačem

Úklid kontejerových stání, vysávání listí, oprava DZ

 

Plán činnosti v týdnu 14. 11. - 18. 11. 2022

Příprava nádob na zimní posyp

Přeprava vánočního stromu

Vysypávání košů, úklid elektrickým vysavačem

Úklid kontejerových stání

 

Plán činnosti v týdnu 7. 11. - 11. 11. 2022

Přesun nádob na kontejnerová stání

Úklid odpadu na hřbitově

Zametání, vysávání a odvoz listí

Vysypávání košů, úklid elektrickým vysavačem

Oprava soklu zídky na Žerotínově náměstí, oprava schodů na Kamenném mostě

Pozor! Koncem týdne bude zastavena voda na hřbitově 

 

Plán činnosti v týdnu 31. 10. - 4. 11. 2022

Budování zpevněné plochy pro kontejnerové stání v ulici Na Štěpnici

Oprava VO u hřbitova

Úklid odpadu na hřbitově

Zametání, vysávání a odvoz listí

Vysypávání košů, úklid elektrickým vysavačem

Asistence při výsadbě zeleně na Trojici

 

Plán činnosti v týdnu 24. 10. - 27. 10. 2022

Zálivka nové výsadby zeleně

Úklid listí

Úklid hřbitova

Odvoz použitelné dlažby z rekonstrukce chodníku na ulici 1. května

Upozornění: v pátek 28. 10. bude uzavřen sběrný dvůr - je státní svátek

 

Plán činnosti v týdnu 17. 10. - 21. 10. 2022

Úklid hřbitova, hrabání listí, vysávání listí ve vybraných lokalitách města

Sekání trávy okolí Trojice

Úprava zeleně

Vysypávání košů, úklid kójí na separovaný odpad, úklid VP

Oprava mechanizace

 

Plán činnosti v týdnu 10. 10. - 14. 10. 2022

Úklid hřbitova, hrabání listí, vysávání listí ve vybraných lokalitách města

Oprava VO

Instalace zábran na polní cestu

Rušení nevyužitelných hrobových míst

Úprava zeleně

Vysypávání košů, úklid kójí na separovaný odpad, úklid VP

 

Plán činnosti v týdnu 26. 9. - 30. 9. 2022

Dokončení dlažby na hřbitově

Sečení trávy v okolí základní školy, na sídlišti Kamínky a v ulicích Máchova a Dobrovského

Úklid + vysypání košů, úklid hřbitova

Opravy mechanizace

 

Plán činnosti v týdnu 19. 9. - 23. 9. 2022

Výkop poslední části cest na hřbitově

Úprava zeleně sídliště Kamínky

Úprava vstupu do otevřené dílny

Oprava VO na ulici Kaštanová, oprava nefunkčních lamp VO

Úklid hřbitova

Úklid města, kójí na odpad, vysapání odpadkových košů

Příprava voleb

Oprava lokálních výtluk Pod Zahrádkami

 

Plán činnosti v týdnu 12. 9. - 16. 9. 2022

Hřbitov - navážení podkladních vrstev na cesty

Sekání trávy, panelka, 

Vysávání - dle počasí, úklid, koše

Odvoz DZ Rozsocháč

Výměna nových konví na hřbitově

Oprava VO Rozvaděč Mýto

STK plošina

 

Plán činnosti v týdnu 5. 9. - 9. 9. 2022

Hřbitov - navážení podkladních vrstev na cesty, v pátek - přepojení výtokových stojanů (pozor bude zastavena voda)

Opravy mechanizace: Ladog, Ekholm, Man

Odvoz rákosu a vysekaného náletu - bikepark

Zametání, úklid, koše

Sekání trávy -Zbýšovská a okolí

Příprava na instalaci sušáků, Husova čtvrť 

 

Plán činnosti v týdnu 29. 8. - 2. 9. 2022

Příprava areálů MŠ na zahájení školního roku, úklid okolí školy

Sekání trávy v oblasti za kolejemi

Výměna písku v pískovištích

Ořez dřevin v zahradách MŠ

Čištění a napouštění jezírka

Asistence u kácení máje, převoz máje na zámek, doprava mobiliáře ...

Ruční metení komunikace Na Vyhlídce

Vysypávání košů, úklid města

Práce na stavbě cest na hřbitově

 

Plán činnosti v týdnu 22. - 26. 8. 2022

Sekání trávy v areálech MŠ, příprava na zahájení školního roku

Demontáž vedení rozhlasu po drátě

Stavba cest na hřbitově

Úklid košů, úklid města

Úprava zeleně

 

Plán činnosti v týdnu 15. - 19. 8. 2022

Stavba cest na hřbitově

Úklid košů, úklid města

Vytrhání plevele v trvalkových záhonech

Čištění chodníku v ulici Nádražní a Zastávecká

 

Plán činnosti v týdnu 8. - 12. 8. 2022

Zálivka, úklid, koše

Vysávání v oblasti Husova čtvrť

Příprava instalace nátokových stojanů na hřbitově

Oprava podlahy v kontejnerovém stání na ul. Kollárova

Sekání trávy v MŠ Smetanova a v okolí

 

Plán činnosti v týdnu 1. - 5. 8. 2022

Nátěr odpočívek - dle počasí

Instalace mobiliáře klidových zón

Zálivka, úklid, koše

Vysávání v centru města

Čištění kanálků - Brněnská

Výroba sedáků na klepače

Stavba spojovacího chodníku za velkým hřištěm na Kamínkách

Nátěr zábradlí schody

Přesun kontejnerů Kamínky

 

Plán činnosti v týdnu 25. - 29. 7. 2022

Instalace štěrkového podkladu u zastavení NS

Dláždění klidových zón v Husově čtvrti

Úklid, koše, zálivka

 

Plán činnosti v týdnu 18. - 22. 7. 2022

Výkop pro dvě klidové zóny v sídlišti Husova čtvrť

Čištění kanálků a korýtek na Palackého náměstí

Sekání trávy v oblasti za kolejemi

Chemický postřik plevele na zpevněných plochách

Úklid hřbitova

Výkop pro spojovací chodníček u velkého hřiště na Kamínkách

Úprava terénu u instalovaného mobiliáře naučné stezky. odvoz materiálu

Plení plevele na záhonech a travnatých plochách na spodní části Palackého náměstí 

Oprava herního prvku u Rákosníčkova hřiště

Úklid kójí na separovaný odpad

 

Plán činnosti v týdnu 11. - 15. 7. 2022

Sekání trávy, Nábřeží, Kamínky, část Rosic za tratí

Příprava základů pro umístění mobiliáře naučné stezky

Vysypávání košů , úklid

Úklid hřbitova

Čištění korýtek a žlabů na náměstí 

Čištění kanalizačních vpustí v oblasti za tratí a na Nábřeží

 

Plán činnosti v týdnu 4 - 8. 7. 2022

Úklid města, vysypání košů

Příprava na stavbu mobiliáře naučné stezky

V tomto týdnu bude většina zaměstnanců Rosických TS vybírat dovolenou

V úterý a ve středu budou státní stvátky a bude tedy uzavřen i sběrný dvůr. 

 

Plán činnosti v týdnu 27. 6 - 1. 7. 2022

Zálivka nově vysázených stromů – cesta k Ostrovačicím, Cukrovar rekultivovaná skládka ....

Čištění kmenů lip na náměstí

Sečení Komenského nám., Kpt.  Jaroše

Prořezávání větví – ul. Kollárova

Dláždění posezení Husova čtvrť

Úklid košů, vysávání odpadků

Sečení cest v Oboře a cesty od nádraží kolem památné hrušky

Sečení podél asfaltových polních cest 

Příprava na stavbu mobilíáře NS, likvidace původního mostku přes potok

Zametání naplavených smetků po přívalovém dešti (Zbýšovská, Trávníky, Kamínky, rosické schody, Kostelní ....) 

 

Plán činnosti v týdnu 20. - 24. června 2022

Sečení trávy – Husova čtvrť, mateřské školy, Kostelní, Kostelní zahrada, psí louka Tetčická, eurocesty, Cukrovar

Výkop, betonáž a pokládka dlažby Husova Čtvrť

Úklid náměstí, vysávání

Postřik plevele na chodnících

Vytrhávání plevele, úklid – hřiště Mochomůrka

Oprava obrub v ulici Pod Oborou

 

 

Plán činnosti v týdnu 13. - 17. června 2022

Úklid po víkendové akci - Rosická pouť

Demontáž a stavba podia na nádvoří

Příprava a stavba zpevněných ploch pro klidové zóny v Husově čtvrti

Sečení trávy v oblastech Kamínky, Kostelní, školní zahrada a okolí, okolí zimního stadionu...

Úklid města, koše

Sekání náletu kolem výsadby na turistické trase

 

 

Plán činnosti v týdnu 6. - 10. června 2022

Sečení trávy – Komenského nám., Trávníky, MŠ Smetanova, Palackého nám., hlavní schody, Na Štěpnici, Pod Ploty, k památné Hrušni až do Rosic přes Oboru

Úklid města – náměstí, Kamínky, Husova čtvrť

Rozvoz laviček a stolů – klidové zóny Husova čtvrť

Příprava pouti – stavba podia, rozvoz kontejnerů

 

 

Plán činnosti v týdnu 30. května - 3. června 2022

Údržba zeleně na Trojici

Vysypávání košů

Údržba lip na hřbitově - odstranění výmladků

Zálivka mobiliární zeleně, lip na náměstí

 

 

Plán činnosti v týdnu 23. - 27. května 2022

Mimořádný úklid hřbitova, označení volných hrobových míst

Pokračování v údržbě zeleně, sečení a ruční dosékání

Zálivka nově vysázených stromů

Čištění kanalizačních vpustí

Pokračování v údržbě zeleně, sečení v Husově čtvrti

Vysávání náměstí, úklid košů

 

Plán činnosti v týdnu 16. - 20. května 2022

Pokračování v údržbě zeleně, sečení a ruční dosékání

Odvoz smetků po zimní údržbě

Úklid košů, umytí plastových částí odpadkových košů

Oprava chodníku mezi ulicemi Úvoz a Pod Zahrádkami

Asistence při čištění kanalizačních vpustí

Servis sekačky SCAG 

Zalévání nově vysazených stromů

Vysávaní smetků,  úklid v okolí kuželny a bikeparku

 

Plán činnosti v týdnu 9. - 13. května 2022

Výměna kontejnerů na BIO odpad

Oprava fasády na budově sklárny

Sečení trávy v Husově čtvrti včetně areálu mateřské školy

Sečení trávy v sídlišti Kamínky

Sečení trávy na Palackého a Komenského náměstí

Sečení trávy na Zbýšovské a přilehlém okolí

Vysypání odpadkových košů

Použití plošiny při restaurování sochy Živěny na kašně

Odstrojení velikonoční výzdoby platanu

Stěhování materiálu z tělocvičny

 

Plán činnosti v týdnu 2. - 5. května 2022

Sekání trávy: na hřbitově,  v okolí základní školy,  v oblasti sídliště Kamínky, v okolí schodů na náměstí. V závěru týdne možná i v Husově čtvrti.

Sekání komplikovaných míst s velkým převýšením na Trojici speciální svahovou sekačkou (dodavatelsky).

Likvidace plevelů na komunikacích.

Příprava čestných hrobových míst na 8. 5., výsadba květin v mísách ...

Odstranění úvazů u stromů v ulicích Lipová, Janáčkova a u hřiště Kamínky.

Demontáž paravanů, stěhování věcí z tělocvičny.

Odvoz odpadu z SSO.

Vysypání odpadkových košů. Plošný úklid veřejných prostranství na náměstí Palackého, na Kamínkách a v Husově čtvrti.