Obsah

Vítejte

na webových stránkách příspěvkové organizace Rosické TS.

V současné době obsazujeme následující pracovní pozice:

Výběrové řízení - zahradník.pdf (169.64 kB)

 

Město Rosice na základě usnesení Zastupitelstva města Rosice č.6/2007 ze dne 12. 4. 2007 založilo zřizovací listinou příspěvkovou organizaci Rosické TS.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:

Účelem zřízení Rosických TS, příspěvkové organizace je péče o čistotu, vzhled města, zajištění funkčnosti veřejných prostranství a veřejných zařízení ve městě.

Rosické TS, příspěvková organizace uskutečňují na území města Rosice tyto činnosti:

  • úklid města
  • provoz Sběrného střediska odpadů
  • provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení
  • údržbu zeleně
  • opravy dopravního značení
  • opravy a údržbu komunikací
  • nakládání s odpady včetně nebezpečných
  • silniční motorovou nákladní dopravu
  • údržbu hřbitova

 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace Rosické TS, příspěvkové organizace  je její ředitel. Ředitel je jmenován (odvoláván) na základě výběrového řízení rozhodnutím rady města Rosice.

Děkujeme vám za zájem o naše služby.

Jaroslav Koblížek
ředitel