Obsah

Vítejte

Aktuálně: výběrové řízení na pozici ZAHRADNÍK/ZAHRADNICE (168.09 kB)

--

V době nouzového stavu nebude možno ve sběrném dvoře provádět hotovostní platby. Z tohoto důvodu zde do odvolání občané nemohou ukládat stavební suť a pneumatiky. V provozu nebude ani Re-use koutek s bazarovým prodejem použitelných věcí.

Firmám a živnostníkům bude uložení odpadu fakturováno.

Na větší množství odpadů si objednejte kontejner.

Sběrné středisko navštěvujte jednotlivě. Dovezený odpad bude do kontejnerů na základě pokynů obsluhy ukládat každý sám.

Telefonický kontakt na obsluhu střediska: 724 566 745

Děkujeme za pochopení.

--

Rosické technické služby, příspěvková organizace Sklářská 853, 66501, Rosice u Brna

Město Rosice na základě usnesení Zastupitelstva města Rosice č.6/2007 ze dne 12. 4. 2007 založilo zřizovací listinou příspěvkovou organizaci Rosické TS.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:

Účelem zřízení Rosických TS, příspěvkové organizace je péče o čistotu, vzhled města, zajištění funkčnosti veřejných prostranství a veřejných zařízení ve městě.

 

Rosické TS, příspěvková organizace uskutečňují na území města Rosice tyto činnosti:

  • úklid města
  • provozování Sběrného střediska odpadů
  • provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení
  • údržba zeleně
  • provoz městského koupaliště - uzavřeno
  • opravy a údržby komunikací
  • nakládání s odpady včetně nebezpečných
  • silniční motorová nákladní doprava
  • údržba hřbitova

 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace Rosické TS, příspěvkové organizace  je její ředitel. Ředitel je jmenován (odvoláván) na základě výběrového řízení rozhodnutím rady Města Rosice.

Děkujeme vám za zájem o naše služby.

Jaroslav Koblížek
ředitel