Obsah

Vítejte

Rosické technické služby, příspěvková organizace Sklářská 853, 66501, Rosice u Brna

Město Rosice na základě usnesení Zastupitelstva města Rosice č.6/2007 ze dne 12. 4. 2007 založilo zřizovací listinou příspěvkovou organizaci Rosické TS.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:

Účelem zřízení Rosických TS, příspěvkové organizace je péče o čistotu, vzhled města, zajištění funkčnosti veřejných prostranství a veřejných zařízení ve městě.

 

Rosické TS, příspěvková organizace uskutečňují na území města Rosice tyto činnosti:

  • úklid města
  • provozování Sběrného střediska odpadů
  • provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení
  • údržba zeleně
  • provoz městského koupaliště - uzavřeno
  • opravy a údržby komunikací
  • nakládání s odpady včetně nebezpečných
  • silniční motorová nákladní doprava
  • údržba hřbitova

 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace Rosické TS, příspěvkové organizace  je její ředitel. Ředitel je jmenován (odvoláván) na základě výběrového řízení rozhodnutím rady Města Rosice.

Děkujeme vám za zájem o naše služby.

Jaroslav Koblížek
ředitel